ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ

Τα Πρότυπα Φροντιστήρια Βλάμος
με 25 χρόνια λειτουργίας και επιτυχίας
προσφέρουν ουσιαστική και ποιοτική εκπαίδευση


Παρέχουμε υψηλή ποιότητα διδασκαλίας,
με τις πιο σύγχρονες μεθόδους σε όλες τις κατευθύνσεις.


Διδάσκουμε σε ποιοτικές και άρτια εξοπλισμένες αίθουσες,
με προσωπικό υπολογιστή ανά θρανίο,
σε ομοιογενή και αυστηρά επταμελή τμήματα.

Από τα πρώτα χρόνια παρουσίας των στο χώρο της Μέσης Εκπαίδευσης η εμπιστοσύνη και ικανοποίηση που έδειξαν οι μαθητές μας στο πρόσωπό μας, όπως και οι επιτυχίες εισαγωγής τους στα πανεπιστήμια, αποτελούν το σημαντικότερο κίνητρο για μας, προκειμένου να συνεχίσουμε τον καθημερινό αγώνα με ισχυρή θέληση και πάθος για:

  • Παροχή πραγματικής ποιοτικής εκπαίδευσης
  • Άριστη επιστημονική κατάρτιση
  • Υιοθέτηση καινοτόμων προτάσεων
  • Εισαγωγή νέων μεθοδολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία
  • Παροχή αυξημένων κινήτρων
  • Εντατικοποίηση των ωρών διδασκαλίας

Σας προσκαλούμε να γνωρίσετε την ποιοτική διδασκαλία των καθηγητών μας και το ανθρώπινο πρόσωπό τους που τους καθιστά πραγματικούς συμπαραστάτες στην προσπάθεια των μαθητών μας.

"Για να είσαι μπροστά απο τις εξελίξεις στην εκπαίδευση.."

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Log in